Read more

Administrație și Management Public

 • Director: Prof. Univ. dr. Daniela Luminița Constantin

 • Acronim: PROMAR

 • Website: promar.ase.ro

 • Email: danielaconstantin@ase.ro

Read more
Read more

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Read more
Read more

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Read more
Read more
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Read more
Read more

Management

Read more
Read more

Business și Turism

Read more
Read more

Administrație și Management Public

 • Director: Prof. univ. dr. Sofia Elena Colesca

 • Acronym: CCASP
 • Website: ccasp.ase.ro

 • Email: mrp@man.ase.ro
Read more
Read more

Management

Read more
Read more

Business și Turism

Read more
Read more

Management

 • Director: Conf. univ . dr. Loredana Cornelia Boșca

 • Website: http://cdfs.ase.ro/ 

   
 • Email: loredana.bosca@man.ase.ro
Read more
Read more
Economie Agroalimentara și a Mediului

Read more
Read more

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Read more
Read more

Marketing

Read more
Read more
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Read more
Read more
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
Read more
Administrație și Management Public
Read more
Read more

Management

Read more
Read more

Economie Teoretica și Aplicată

Read more
Read more
Relații Economice Internaționale

Read more
Read more
Relații Economice Internaționale
Read more
Read more
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Read more
Read more

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Read more
Read more
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Read more