Centrul de cercetări CIBEREC a fost înfiintat în anul 2005, în cadrul Catedrei de Cibernetică Economică din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Centrul are ca principal obiectiv cercetarea ştiintifică fundamentală şi aplicativă în domeniul ciberneticii economico-sociale, a modelării micro şi macroeconomice şi economiei cantitative, propunându-şi să dezvolte cercetări multidisciplinare prin care să se analizeze şi optimizeze mecanismele functionării sistemelor economico-sociale. În vederea atingerii obiectivului propus, centrul poate desfăşura următoarele activităti: studii şi cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire şi perfectionare, consultantă, informare – documentare – diseminare în domeniul microeconomiei şi macroeconomiei şi în domenii conexe.

De asemenea, în cadrul Centrului de cercetări îşi desfăşoară activitatea şi două prestigioase reviste, respectiv Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, revistă cotată ISI Thomson, şi Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică, revistă indexată în baze de date internationale.

Proiecte Recente

Nr. Crt. Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada Director proiect Website proiect
1 Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetica ICT, space and storage N/ PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272 2018-2021 Prof. univ. dr. Catalin Emilian Boja https://security-hub.ro/
2 Intelegerea si modelarea structurilor spatio-temporale ale inegalitatilor si polarizarii in relatie cu caracteristicile psihologice Social sciences and humanities N/ PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084 2018-2022 Prof. univ. dr. Marcel Ausloos  
3 Solutii de agregare multi-nivel pentru a facilita un raspuns optim la cererea de energie si flexibilitatea retelei electrice ICT N/ ERANET Cofund /71/2018-11-01 2018-2021 Conf. univ. dr. Simona Vasilica Oprea https://smart-mla.stimasoft.com/