Centrul de Cercetare pentru Capital Intelectual și Antreprenoriat a fost înființat in anul 2007 in cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Misiunea Centrului este de a genera cunoștințe prin promovarea cercetării științifice fundamentale și aplicative, prin dezvoltarea tehnologică și inovare în domeniile antreprenoriatului și capitalului intelectual, și diseminarea cunoștințelor prin intermediul publicațiilor și evenimentelor științifice.

Centrul de cercetare pentru capital intelectual și antreprenoriat are ca priorități de cercetare următoarele domenii: antreprenoriat corporativ, antreprenoriat social, antreprenoriat academic, capital intelectual organizațional, management strategic, managementul cunoștințelor, învățare organizațională, informații organizaționale. Centrul promovează cercetarea interdisciplinară, luând în considerare complexitatea și dinamica domeniilor. Desi centrul aparține de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, din punct de vedere administrativ, este deschis tuturor profesorilor și cercetătorilor care sunt interesați să contribuie la domeniile de cercetare enumerate mai sus.

Recent Projects

Nr. Crt Denumire proiect Objectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Website proiect
1 Cercetari asupra studiul dual la nivel universitar in Romania N/ Mediu de afaceri 2017 Conf. univ. dr. Simona Goia