• Administratie si Management Public: Prof. Univ. dr. Daniela Luminița Constantin

  • Acronim: PROMAR

  • Facultate: Administrație și Management Public

  • Website: promar.ase.ro
  • Email: danielaconstantin@ase.ro

Centrul de Cercetări pentru Prognoză Macroeconomică și Regională (PROMAR) a fost infiintat la începutul anului 2007.

Ariile principale de interes stiinţific sunt: prognoza macroeconomică, prognoza dezvoltării regionale, creșterea economică regională și politici –suport pentru convergență și competititivitate regională, piețe regionale ale muncii, migrația internă si externă, impactul investițiilor, clusterele regionale, politici de dezvoltare regională, planificare regională, finantarea dezvoltarii regionale, impactul utilizării fondurilor europene asupra dezvoltarii regionale s.a.)

Pe parcursul functionarii sale PROMAR a stabilit relaţii de colaborare sau parteneriat cu alte centre de cercetare ale ASE, cu centre de cercetare ale altor universitati din Romania (ex.: Centrul de Studii
Europene “Jean Monet” – Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi), cu institute de cercetări din cadrul INCE al Academiei Române (ex.: Institutul de Prognoza Economica) , cu Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov s.a..

La nivel international, au fost stabilite acorduri de cooperare cu Regional Applications Laboratory (REAL) – University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; Department of Economic Geography and Geoinformatics – Wirtschaftsuniversitaet Vienna, Austria; Research Center of Regulatory Science – George Mason University, USA ş.a. De asemenea, PROMAR a fost inclus in retelele de cooperare ale proiectelor internationale in care a detinut pozitia de project partner (ASE-PROMAR), alaturi de centre de cercetari din peste 20 de țări membre ale Uniunii Europene plus Norvegia, Islanda, Serbia, Albania.

Membrii si colaboratorii centrului au fost / sunt implicaţi în derularea unui mare număr de proiecte de cercetare cu finanţare nationala sau internaţională (Orizont 2020, FP7, ESPON, SEE Transnational Programme, CERGE, COST s.a.) arondate PROMAR.

Ca urmare a rezultatelor deosebite obtinute in activitatea de cercetare, unul dintre aceste proiecte – “Municipal Property Management in South-Eastern European Cities (PROMISE)” – arondat PROMAR, a primit din partea International Project Management Association (IPMA): “the Judges Commendation Status and Diploma” in cadrul competitiei “the IPMA Achievement Award” – categoria “Community Service Projects”.

De asemenea, PROMAR a fost selectat de Regional Science Association International pentru o prezentare a centrelor de cercetare din diferite țări ale lumii cu preocupări susținute în domeniul științelor regionale. Prezentarea a fost diseminată prin intermediul RSAI Newsletter.

Recent Projects

Nr. Crt. Nume Proiect Objectiv (Sau arie de interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director Proiect Proiect website
1 REV-INEQUAL-07-2016 – Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities REV-INEQUAL-07-2016 – Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities International/Horizon 2020//RIA – Research and Innovation action 2017-2021 Prof. univ. dr. Daniela Luminita Constantin https://cordis.europa.eu/project/id/726950
2 Dezvoltarea cercetarii de frontiera in teoriile cresterii si dezvoltarii regionale prin prisma rezilientei:catre o Uniune Europeana convergenta, echilibrata si sustenabila European regional development and convergence N/ PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0166I 2018-2021 Prof. univ. dr. Daniela Luminita Constantin http://regroweu.uaic.ro