• Organizat de:
  Academia de Studii Economice din București
 • Octombrie

   
Website
 • Organizat de:
  Facultatea de administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine
 • Martie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de economie teoretică și aplicată
 • Martie

Website
 • Organizat de:
  Finanţe, asigurări, bănci şi burse de valori (FABBV)
 • Martie

   
Website
 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică (CSIE)

 • Aprilie

   
Website
 • Organizat de:
  Facultatea de finanţe, asigurări, bănci şi burse de valori (FABBV)
 • Aprilie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)
 • Mai

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică (CSIE)

 • Mai

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de business și turism (BT)
 • Iunie

Website
 • Organizat de:
  Bucharest Business School

 • Iunie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de marketing (MK)
 • Iunie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

 • Iulie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică

 • Septembrie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

 • Septembrie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de drept, împreună cu Societatea de științe juridice și administrative
 • Octombrie

   
Website
 • Organizat de:
  Facultatea de administraţie şi management public (FAMP)

 • Octombrie

   
Website
 • Organizat de:
  Facultatea de drept, împreună cu Asociația română de dreptul construcțiilor

 • Octombrie

   
Website
 • Organizat de:
  Facultatea de relații economice internaționale (REI)
 • Octombrie

   
Website
 • Organizat de:
  Facultatea de relații economice internaționale (REI)
 • Octombrie

   
Website
 • Organizat de:
  Facultatea de management (MAN)
 • Noiembrie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea Economie agroalimentară şi a mediului (EAM)

 • Noiembrie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de drept

 • Noiembrie

Website
 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică (CSIE)

 • Noiembrie

Website